Djy
( Active )

10k followers
500k visit

Djy's pernal info:
Working on it now.
Please check his Facebook page:
http://facebook.com

HD
6213teaser
djy
2018-06-23    0 views
HD
The Best Retirement Plan Ever
djy
2018-06-22    0 views
HD
Man Divorce
djy
2018-06-22    0 views
HD
與舊情人重逢
djy
2018-06-22    8 views
HD
畢業舞會前的驚喜
djy
2018-06-22    6 views
HD
巴掌大的小兔兔
djy
2018-06-22    0 views
兔子飼養久了,會非常喜歡與人親近。牠們和貓、狗一樣喜歡主人撫摸。不過要小心避免觸碰牠們的地雷區,以免被咬咬。只要摸對部位了,兔子也會撒嬌、賣萌的喔!

Credit:CONTENTbible
HD
現實版的長髮公主new
djy
2018-06-22    0 views
HD
爸爸帶來的驚喜new
djy
2018-06-22    2 views
HD
Man Divorce-teaser
djy
2018-06-21    0 views
HD
Father and son
djy
2018-06-21    0 views
HD
Father and son-teaser
djy
2018-06-21    0 views
HD
Old man loves his wife
djy
2018-06-21    0 views
HD
Old man loves his wife-teaser
djy
2018-06-21    0 views
HD
Dog Dances to Grandma's Singing
djy
2018-06-21    0 views
HD
小烏龜的生動演技
djy
2018-06-21    0 views
HD
電鑽拔牙
djy
2018-06-21    0 views
HD
兄弟重逢
djy
2018-06-21    0 views
HD
永不言棄的精神
djy
2018-06-21    0 views
夏至麵條 teaser
djy
2018-06-21    0 views
夏至麵條 teaser
20170527-Yanshan-DJY-可怕的意外原來是這樣-ViralHog-Lingxi.mp4
djy
2018-06-21    34K views
一輛滿載貨物的汽車快速地向前行進,在穿過一座橋時,突然由於汽車超高,竟將橋撞斷,汽車也翻了一個跟斗,隨即發生爆炸,真是驚嚇人!仔細看,原來是在拍電影,假戲真做。
HD
富豪 teaser
djy
2018-06-20    0 views
Page: 1
next